Bon Podarunkowy Karmot Motocykle na kwotę: 500 PLN Zobacz większe

Bon Podarunkowy Karmot Motocykle na kwotę: 500 PLN

Nowy

500,00 zł

Dodaj do ulubionych

Więcej informacji

Bony podarunkowe posiadają unikalny kod jednorazowy umieszczony na odwrocie bonu.
Termin ważności 2 miesiące od daty zakupu bonu w sklepie.

Bon podarunkowy płatny na konto. Nie wysyłamy bonów za pobraniem.

Podczas płatności prosimy o zwrócenie uwagi na tytuł przelewu.
Kwota: 500 PLN
Tytuł wpłaty: BON PODARUNKOWY NA KWOTĘ 500 PLN DLA OSOBY (prosimy podać imię i nazwisko osoby która wykorzysta bon w naszym sklepie)


-------------------------------------------------------------------------


Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma Karmot Kieć Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowie, ul. Tuchowska 72A, NIP: 993-01-35-466, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.motocykle-karmot.pl
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Wartość Bonów i ich wzór opublikowane są na stronie internetowej www.motocykle-karmot.pl
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym lub stacjonarnym Wydawcy.
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 2 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
10.Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostepne lub w sklepie stacjonarnym.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystac z niego tylko jeden raz.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie stacjonarnym Wydawcy (gotówką lub kartą płatniczą) albo poprzez przelew zwykły.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
6. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.

III. Reklamacje i zwroty
1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w zakładce "Wymiana towaru" na stronie internetowej sklepu.
3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.

IV. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

10 Inne produkty w tej samej kategorii: